Skip to main content.
Tuesday November 5th, 2019

Gweithio gydag artistiaid, creadigolion a chyrff diwylliannol yn eich ysgol – rhestr wirio cydweithredu llwyddiannus

Expressive Arts - collaboration for success pack

A’r cwricwlwm newydd yn lansio ym mis Ionawr, hwyrach eich bod yn ystyried dod ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol i’ch ysgol i symbylu meddwl newydd yn y Celfyddydau Mynegiannol neu ddysgu creadigol. Bydd y rhestr wirio hwylus yma’n eich arwain chi drwy bopeth mae gofyn i chi feddwl amdano, gan gynnwys trafodaethau dechreuol, cynllunio, a chyflenwi.

Mae’n cwmpasu arfer da ym meysydd: mynegi amcanion (o amcan artistig a phroffesiynoldeb hyd at berthnasedd a chynwysoldeb); cynllunio’r gweithgaredd a gweithio gyda’r disgyblion a’r staff.

Mae yna hefyd:

• astudiaethau achos ar fideo
• dolennau â chyfleoedd cyllido (gweler hefyd ein Blog cyllido a thaenlen fanwl cyfleoedd cyllido)
• dolennau ag adnoddau gan gynnwys grwpiau Gweplyfr

Llwythwch i lawr Celfyddydau mynegiannol – cydweithredu er llwyddiant.

Ydych chi’n barod i gydweithio ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol?

Bwriwch olwg ar adran Cyfleoedd ein gwefan lle gallwch geisio a chael pob mathau o artistiaid, creadigolion a chyrff diwylliannol, yn ogystal â phostio beth rydych chi’n ei geisio fel ‘cyfle’ (mae’n wirioneddol hawdd – Gewch chi wybod rhagor yn y blog yma).

Heb fod yn hollol barod neu angen darbwyllo eich prifathro?

Darllenwch ein blog, ‘Pam dod ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol i’ch ysgol?

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?